Behandlinger på DVD

Udskriv

SKA tilbyder en række korte film, der beskriver behandlingsmuligheder. Filmene ligger på DVD, som afdelingerne kan give til patienter, der står for at skulle starte et behandlingsforløb. SKA har desuden fremstillet en film om samtaler med kræftpatienter, der belyser kommunikation om vanskelige emner. Filmen er et træningsværktøj for læger og sygeplejersker. Denne film ligger på en USB stick.

Materialet kan bestilles via SKAs sekretariat

SKA DVD: Strålebehandling til kvinder opereret for brystkræft

Denne DVD indeholder 3 sekvenser. I den første sekvens møder vi tre kvinder der har fået strålebehandling efter en operation for brystkræft. Filmen viser dels planlægningen af strålebehandlingen, dels hvordan behandlingen foregår. Kvinderne fortæller om deres behandlingsforløb, og om de tanker og bekymringer de har haft. En læge fortæller sideløbende om, hvorfor der gives strålebehandling og om de bivirkninger, der kan forekomme. I Østdanmark tilbydes strålebehandling på Rigshospitalet, på Herlev Hospital og på Næstved Sygehus.

Anden sekvens af denne dvd præsenterer de enkelte strålebehandlingscentre. I den tredje sekvens fortæller en kvinde og en læge om en behandlingsmetode, der hedder Gating. Dvd’en er tænkt som supplement til den mundtlige og skriftlige information, de henviste kvinder modtager i forbindelse med tilbud om strålebehandling. Yderligere eksemplarer af dvd’en kan rekvireres ved henvendelse til SKA sekretariat Rigshospitalet. Blegdamsvej 58 opgang 96 afsnit 9601. 2100 København Ø tlf: 3545 4715 mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Se klip fra filmen her

 Manuskript og produktion: Line Rue Moos, Nele Rue i samarbejde med en projektgruppe under Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) i Østdanmark.

SKA DVD: Tid til eftertanke

Filmen henvender sig til dig, der har fået konstateret kræft og nu skal tage stilling til, om du vil være med i et klinisk forsøg. Mange tanker og spørgsmål melder sig, når du skal tage beslutning om at deltage i et forsøg. Filmen følger to patienter, der via samtaler med lægen drøfter deres overvejelser og får svar på deres spørgsmål. Et par sygeplejersker fortæller om deres erfaringer med patienter i forsøgsbehandling. Filmens formål er at give dig større viden for bedre at kunne træffe den rigtige beslutning for dig.

”Tid til eftertanke” kan med fordel ses sammen med dine nærmeste.


SKA DVD: Indvendig strålebehandling af livmoderhalskræft, Rigshospitalet

Filmen handler om fire kvinder, der bliver tilbudt indvendig strålebehandling af livmoderhalskræft. Vi følger disse kvinder ved planlægningen af strålebehandlingen og under selve behandlingen, der foregår på Rigshospitalet. Kvinderne fortæller om de overvejelser og bekymringer, de har i de forskellige faser af behandlingsforløbet. En læge fortæller sideløbende om behandlingen og bivirkninger heraf.

Filmen er ment som et supplement til den mundtlige og skriftlige information, kvinder med livmoderhalskræft får udleveret sammen med tilbud om strålebehandling. I Østdanmark gives indvendig strålebehandling på Herlev Hospital og på Rigshospitalet, København.

SKA DVD: Indvendig strålebehandling af livmoderhalskræft, Herlev Hospital

Filmen handler om fire kvinder, der bliver tilbudt indvendig strålebehandling af livmoderhalskræft. Vi følger disse kvinder ved planlægningen af strålebehandlingen og under selve behandlingen, der foregår på Herlev Hospital. Kvinderne fortæller om de overvejelser og bekymringer, de har i de forskellige faser af behandlingsforløbet. En læge fortæller sideløbende om behandlingen og bivirkninger heraf.

Filmen er ment som et supplement til den mundtlige og skriftlige information, kvinder med livmoderhalskræft får udleveret sammen med tilbud om strålebehandling. I Østdanmark gives indvendig strålebehandling på Herlev Hospital og på Rigshospitalet, København.

SKA USB-stick: Samtale med kræftpatienter

Professionelle samtaler er en opgave på lige fod med diagnosticering, behandling og pleje. At give og få information er en tovejs proces. Det er den professionelles ansvar at sikre, at både han/hun og patienten har forstået hinanden korrekt. God kommunikation giver bedre mulighed for at stille præcis diagnose, forbedrer behandlings- og beslutningsgrundlag, giver større patienttilfredshed, kortere behandlingstid, færre komplikationer og klager samt mindsker symptomer på depression og angst.

Det er måden, ting bliver sagt på – ikke hvad der bliver sagt, der er afgørende for patientens oplevelse af god kontakt.

For de professionelle medfører gode samtaler personlig og professionel tilfredsstillelse. Personalet sparer tid og mindsker risiko for udbrændthed og arbejdsrelateret stress. Patientens oplevelse af tillid til og empati fra fagpersonalet resulterer i større åbenhed og dermed flere informationer til behandlerne. Personalet på en onkologisk afdeling er centrale personer omkring støtte, håb og information til patienten. Deres adfærd har betydning for patiens tillid til at kunne håndtere de problemer, der måtte komme undervejs i sygdomsforløbet.

Professionelle samtaler bliver bedre, når du og dine kolleger

  • forbereder jer på samtalen og på mødet med patienten
  • gør jer klart, hvad målet med samtalen er
  • lytter til patienten og de pårørende
  • koncentrerer jer om samtalen her og nu

Filmen giver dig redskaber til opgaven. Brug USB nøglen og drøft den med dine kolleger.

Se klip fra filmen her