SKA's Repræsentantskab

Udskriv

SKA’s repræsentantskab udgøres af ledelsen fra alle afdelinger, hvor der arbejdes med kræftpatienter, på Region Sjællands hospitaler. Indbudt til at deltage i repræsentantskabet er således medlemmer fra