SKA NYT

Udskriv

SKA NYT udkommer 4 gange årligt med nyheder fra ind- og udland indenfor kræftforskning.

SKA NYT's seneste leder er skrevet af ledende overlæge
Mads N. Svendsen fra Onkologisk Afdeling, SUH.
Foto: Kaare Smith

Magasinet fokuserer på formidling af ny viden inden for forskning, behandling og pleje til de forskellige personalegrupper på kræftafdelingerne, ligesom der også informeres om internationale møder, personalenyt, SKA-kurser, agenturgodkendelser, etc. SKA NYT indeholder også interviews med profiler inden for kræft og sundhedsvæsen.

Det seneste nummer af SKA NYT udkom i december 2020.

LÆS DET SENESTE SKA NYT ONLINE

 

RETTELSE TIL AGENTURGODKENDELSER i SKA NYT 2020-4
Der har desværre indsneget sig nogle fodfejl i  agenturgodkendelserne i SKA NYT 2020-4.
OPDIVO blev EMA-godkendt i juni 2020 til patienter med førstelinje ikke-småcellet lungekræft  (Checkmate 9LA).

OPDIVO i kombination med ipilimumab og 2 cyklusser af platinbaseret kemoterapi er indiceret til førstelinjebehandling af voksne med metastatisk ikke-småcellet lungekræft uden sensibiliserende EGFR-mutation eller ALK-translokation.
.
I SKA NYT 2020-4 står der fejlagtigt en indikation med Tecentriq i kombination med Ipilimumab og kemo.

OPDIVO er heller ikke FDA-godkendt som monoterapi til førstelinje lungehindekræft, som det står listet i SKA NYT 2020-4.

SKA NYT beklager fejlene. 

 

 

Vil du læse med?


Navn:

Email: