Medikaminahåndbog

Udskriv

Håndbog for medicinsk behandling af kræftsygdomme

Forord


Heine Høi Hansen – professor på Rigshospitalet og iværksætter af SKA i 1995 - var fremme i skoene, da han i starten af 00’erne fik ideen ’at sætte strøm’ til Medikaminahåndbogen.  Siden da er der foretaget en gennemgående revision af håndbogen i 2012 og derefter er redigering og vedligeholdelse foretaget i SKA af faste medarbejdere og konsulenter. 

Realiteterne i dag er, at det er tids- og ressourcekrævende at vedligeholde informationerne og samtidig sikre, at kvaliteten er i orden. SKA ønsker at fastholde, at niveauet for informationerne skal være til brug for den daglige patientbehandling i afdelingerne – dvs. kortfattet, opdateret og oplysende med mulighed for at linke til mere viden. 
Den nuværende ændring er, at vi har valgt at hente informationerne hos pro.medicin.dk, som stiller disse til vores rådighed, løbende opdaterer dem og sikrer, at der altid er et link til præparaternes produktresumé fra Lægemiddelstyrelsen eller EMA.

Pro.medicin.dk har en lægefaglig redaktion, redaktionelle retningslinjer og samarbejde med specialister inden for alle specialer, som skiver/godkender indholdet. Du kan læse mere information om de redaktionelle retningslinjer her: pro.medicin.dk - redaktionelle retningslinjer  

 

Ny og værdifuld viden om medicinsk kræftbehandling.
Foto: Colourbox.com

Ændringer i forbindelse med revision af Medikaminahåndbogen i november 2017

SKA’s Medikaminahåndbog har gennemgået en større revision i november 2017. Der er taget udgangspunkt i listen af præparater, der i forvejen fandtes i Medikaminahåndbogen – det vil sige ca. 100 præparater. Frem over vil præparaterne vises med informationer, der er hentet fra pro.medicin.dk.

Du skal være opmærksom på følgende:

• Navngivningen følger præparaternes generiske navn.

• Hvis der er flere præparater med sammen generiske indholdsstof, er det det senest opdaterede, der vises. 

• Håndbogen opdateres automatisk hver 14. dag

• Enkelte præparater, som ikke findes hos pro.medicin.dk, er vist med informationer fra SKA’s ’gamle’ Medikaminahåndbog. Indholdet i disse er gennemgået og opdateret i forbindelse med revideringen.

Viste informationer fra pro.medicin.dk

Det er ikke al information fra pro.medicin.dk, der vises i SKA’s Medikaminahåndbog. Vi har valgt at præsentere følgende:

• Præparatnavn og ATC kode
• Indholdsstoffer
• Lægemiddelgruppe
   o Link til relevant lægemiddelgruppe på pro.medicin.dk – fx ’Alkylerende midler’
• Produktresumé
   o Link til enten Lægemiddelstyrelsen eller EMA, hvor produktresumé kan fremsøges
• Anvendelsesområder
• Doseringsforslag
• Dispensering og administration
• Kontraindikationer
• Forsigtighedsregler
• Forholdsregler og observation
• Farmakokinetik
• Bivirkninger
• Interaktioner
• Forgiftning
• Firma
• Dato for seneste revision hos pro.medicin.dk

Indholdsfortegnelse