Nyhedsbrev 2020 December

Udskriv
SKA logo

Rigtig glædelig jul og godt nytår

SKA's sekretariat ønsker alle en rigtig glædelig jul, og siger mange tak for året der er gået. Vi håber at se jer til mange spændende kurser i 2022. I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om nogen af vores kommende kurser, der blandt andet tæller Post-SABCS, Aktiv Sundhed og Kræft, Kræftbehandling i hjemmet, Post-AACR og Post-ASCO. Du kan ligeledes læse lidt om medicinrådets nyeste anbefalinger.Besøg SKA's hjemmeside

Der kan du altid se det aktuelle udbud af kurser og tilmelde dig.

Følg os også meget gerne på Facebook. Der lægger vi løbende nyheder op, samt remindere om tilmeldingsfrister.

Vær med til Post-SABCS den 12. januar 2022

San Antonio Breast Cancer Symposium er brystonkologernes centrale fagkongres. I år afholdes kongressen i december måned. SKA og Onkologisk Tidsskrift tilbyder et webinar med opdatering og diskussion af de vigtigste resultater. Som noget nyt bidrager udover de to onkologiske eksperter, også en brystkirurg med sine bud på de mest spændende nyheder set med denne faggruppes briller, samt en patolog med sin fagekspertise på området.

Tilmeldingsfrist er den 6. januar 2022 - Webinaret er gratis for sundhedsprofessionelle.

Du kan tilmelde dig her.

SKA genoptager kurset: Aktiv Sundhed og Kræft

Kurset forventes afholdt i foråret 2022. Programplanlægningen er i sin opstartsfase. Hold dig opdateret på dato, samt hvornår der åbnes for tilmelding via SKA's hjemmeside og/eller følg SKA på Facebook.

Besøg SKA's hjemmeside

Post-ASCO som webinarer den 14. og 15. juni 2022

Post-ASCO har i mange år været en af SKA's store grundpiller indenfor formidling fra de store kongresser. Post-ASCO vil igen i år blive udbudt som webinar og arrangeres i samarbejde med Onkologisk Tidsskrift. Alle indlæg vil blive præsenteret af fagfolk med speciale i netop deres emne. Der vil blive præsenteret fra ASCO og perspektiveret til dansk klinisk praksis. Hold dig opdateret på hvornår der åbnes for tilmelding via SKA's hjemmeside og/eller følg SKA på Facebook.

Besøg SKA's hjemmeside - Webinaret er gratis for sundhedsprofessionelle.

SKA gentager kurset: Kræftbehandling i hjemmet den 7. april 2022

Er du hjemmesygeplejerske? Arbejder du med kræftbehandling i hjemmet? Så er dette SKA kursus måske noget for dig. "Kræftbehandling i hjemmet" introducerer sundhedsprofessionelle for medicinsk kræftbehandling i hjemmet. Kurset giver en grundig indføring til konceptet hjemmebehandling inkluderende bl.a. praktiske spørgsmål, ansvarsfordeling og økonomi.

Du vil som kursist få gennemgået pumpens funktioner samt få mulighed for "hands on". Pumperne der gennemgås, er dem der anvendes til behandling på Sjællands Universitetshospital.

Kurset giver mulighed for at dele erfaringer, overveje perspektiver og udveksle tvivlsspørgsmål i en afsluttende diskussion.

Du kan tilmelde dig her - Tilmeldingsfrist er den 4. marts 2022 .

"Almen praksis er uhyre vigtig i patienternes forløb. Det er godt, at området styrkes med nyt landsdækkende netværk, der skal understøtte de praktiserende læger med nyeste viden og værktøjer inden for kræftområdet og anden alvorlig sygdom. Jeg håber, det vil bidrage til kvaliteten generelt og sikre en mere ensartet indsats i almen praksis"

Citat: adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker på Cancer.dk.

Medicinrådet kan udarbejde betinget anbefalinger fra 2022

Fra årsskiftet kan Medicinrådet anbefale lægemidler i en tidsbegrænset periode, mens lægemiddelfirmaet indsamler yderligere data for lægemidlets effekt, sikkerhed og eventuelt omkostninger. Det har Danske Regioners bestyrelse besluttet.

Læs mere om de nye regler her

Trifluridin/tipiracil (Lonsurf)

Medicinrådet anbefaler ikke trifluridin/tipiracil til behandling af voksne patienter med metastatisk kræft i mavesæk og mavemund (adenokarcinom) efter mindst to tidligere behandlinger for fremskreden sygdom.

Medicinrådet anbefaler altså ikke trifluridin/tipiracil, fordi lægemidlet kun har en marginal bedre effekt og flere bivirkninger end lindrende behandling (best supportive care), som man bruger i dag. Derfor vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til behandlingen er for høje i forhold til den effekt, der opnås.

Læs mere her

Trastuzumab deruxtecan (Enhertu)

Medicinrådet anbefaler ikke trastuzumab deruxtecan (T-DXd) til patienter med metastatisk HER2+ brystkræft, som har haft tilbagefald efter to behandlinger rettet mod brystkræfttypen HER2. Medicinrådet vurderer, at omkostningerne til lægemidlet er for høje i forhold til den usikre merværdi for patienterne.

Læs mere her

Har du spørgsmål til nyhedsbrevet, SKA NYT eller ønsker du at afmelde?

Skriv til sekretær Susanne Justesen Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
eller
Projektsygeplejerske Tina Ovi Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

SKA’s persondatapolitikSKA præsenterer viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundhedsvæsnet.
Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.
SKA er en non-profit organisation, finansieret af Region Sjælland.


Vil du læse med?


Navn:

Email: