Samarbejdspartnere

Udskriv

SKA’s samarbejdspartnere udgøres af afdelinger, hvor der arbejdes med kræftpatienter, på Region Sjællands hospitaler. Indbudt til at deltage i repræsentantskabet er således medlemmer fra

 • Kirurgisk Afdeling SUH
 • Kirurgisk Afdeling NSR
 • Lungemedicinsk afsnit, medicinsk afdeling SUH
 • Medicinsk afdeling, SUH
 • Øre, næse og hals afdelingen Køge
 • Urologisk Afdeling SUH
 • Plastikkirurgisk Afdeling SUH
 • Patologiafdelingen Region Sjælland
 • Radiologisk Afdeling SUH
 • Radiologisk Afdeling NSR
 • Hæmatologisk Afdeling SUH
 • Onkologisk Afdeling SUH
 • Gynækologisk Afdeling SUH
 • Dermatologisk Afdeling, SUH
 • Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk Afdeling, SUH
 • Klinisk Biokemisk Afdelinger, Region Sjælland