Medicinsk kræftbehandling - Målrettet behandling

Udskriv
SKA Pjece: Medicinsk kræftbehandling - Målrettet behandling -Bemærk at denne ikke er opdateret siden 2013.

Brochuren om målrettet kræftbehandling supplerer ”Medicinsk kræftbehandling”. Brochuren indeholder oplysninger til patienter og pårørende om, hvordan målrettet biologisk kræftbehandling gives og virker.

Pjecen beskriver desuden, hvordan hverdagen kan være hjemme mellem behandlingerne, hvilke udfordringer der kan komme, og hvordan den enkelte kan håndtere disse. Ydermere er der et afsnit med henvisning til diverse støtte- og vejledningsmuligheder for patienten.

Bagest i pjecen findes en lomme, hvor personalet lægger ark med information om bivirkninger og afhjælpning af disse, således at hver patient får det materiale, der er relevant i den individuelle behandlingsplan.

Til personalet findes et oversigtsark (lamineret A4 ark), hvoraf det fremgår, hvilke bivirkningsark personalet skal udlevere i forbindelse med hvert enkelt målrettet præparat.

http://bestil.schultz-grafisk.dk/patientinformationsmateriale.aspx eller via telefon, 4363 2300 eller fax, 4363 1969. Pjecen ligger i pakker med 100 stk. til DKK 1.500, og de enkelte bivirkningsark ligeledes i pakker a 100 stk. til DKK 85 pr. pakke. Oversigtsarket koster DKK 10.

Bemærk! Pjecen erstatter ikke pjecen ”Medicinsk kræftbehandling” om konventionel kemoterapi behandling, men er et supplement hertil.