SKA afholder kurser om kræft for mange slags sundhedspersonale og fra utallige vinkler. Gå til kursuskalender 

 

Nyheder i SKA

Nyt kursus: Post-AACR Symposium

 De vigtigste nyheder fra AACR Annual Meeting præsenteres på dansk grund. Et indblik i morgendagens forskningsresultater og fremtidens kræftmedicin. Med udgangspunkt i årsmødet hos American Association Cancer Research (AACR) 24.-29. april i San Diego afholder SKA i samarbejde med Onkologisk Tidsskrift et symposium, hvor de vigtigste forskningsnyheder fra kongressen præsenteres. 


Det første Post-AACR Symposium finder sted i Mærsk Tårnet, Kbh.

Professor, ledende overlæge Ulrik Lassen, hospitalsdirektør/Medicinrådsformand Steen Werner, professor Karen Lise Spindler fra Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, AUH og overlæge Kristoffer Staahl Rohberg fra Fase 1 Enheden er blandt den fornemme række oplægsholdere. "Tænk, at det, der startede som en hurtig tanke under en samtale på gangen, nu er sådan et fantastisk produkt. Og at dét, der blot virkede til at være en god ide, viser sig at have så meget power. Det er jeg meget stolt af!" udtaler SKA’s leder, ledende overlæge på SUH, Mads Nordahl Svendsen.

Kurset er gratis for sundhedsprofessionelle, så vi råder til hurtig tilmelding. Kurset finder sted 14. maj.

Tilmeld dig her

Nyt kursus: Kræftbehandling i hjemmet

I dette nye SKA-kursus introduceres hjemmebehandling af sundhedsprofessionelle, der har været grundigt involveret i både de praktiske spørgsmål, ansvarsfordeling og økonomi.

Vi får også en helt lavpraktisk gennemgang af de kemo-pumper, der allerede er taget i brug til behandling på Sjællands Universitetshospital. Kurset giver mulighed for at dele erfaringer,
overveje perspektiver og udveksle tvivlsspørgsmål i en afsluttende diskussion.

Tilmeld dig her

Stor tilslutning til SOTA-kursus i Region Syd

SKA tager sit SOTA-koncept med faglige opdateringer inden for et centralt sygdomsområde en tur over Storebæltsbroen her i det purunge 2020.
Med dette kursus tilbydes, fortrinsvist, sundhedsprofessionelle i Region Syd en grundig opridsning af brystkræftbehandling. Erfarne overlæger giver en oversigt over den nuværende behandling
og hvad der rører på sig i forhold til morgendagens behandlingsmodaliteter.


SOTA-konceptet fortsætter i det nye år.

SOTA-konceptet har været en succes på Region Hovedstaden og Region Sjællands hospitaler. SKA glæder sig til at lade den faglige udveksling fortsætte med nye tilhørere og oplægsholdere i Region Syd.

Se SKA’s øvrige kursusudbud her

Ansat i medicinalindustrien? Se her!

Kunne du som ansat i medicinalindustrien tænke dig noget solid onkologisk basisviden og besøg i den pulserende virkelighed på en kræftafdeling?

Det får du med SKA's populære kursus rettet mod medicinalindustrien.


Den personlige medicin får stigende betydning inden for
kræftbehandlingen.

Formålet med kurset er at give deltagerne basisviden om karakteristiske forhold ved kræftsygdomme, samt tilbyde kursisterne et indblik i den kliniske hverdag på en kræftafdeling. Kurset strækker sig over 3 dage og er en vekslen mellem teoridage og en formiddag, hvor kursisterne er i praktik på en kræftafdeling.

Vær opmærksom på, at der er plads til maksimalt 15 kursister, der skal i praktik, så vi råder til hurtig tilmelding. Derudover er der muligt for deltagere udelukkende at komme med på teoridelen.

Tilmeld dig her

Nyt kursus om PRO: patient reported outcomes

PRO er blevet et væsentligt emne inden for sundhedsvæsnet. Studier har antydet store gevinster for patienter og sundhedsvæsen ved at lade patienter i større grad afrapportere deres tilstand ved hjælp af telemedicinske løsninger.


PRO i teori og praksis til nyt SKA-kursus. Foto: Colourbox.com

Med dette SKA-kursus kan du granske fænomenet hjulpet på vej af flere førende eksperter og praktikere fra hele landet. Fra teori til praksis og tilbage igen og hele tiden med kræftområdet som fokus. En professor runder af med en overvejelse om, i præcis hvor høj grad man kan måle livskvalitet?

Tilmeld dig her

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Dokumentation for patienter

Søger du som patient eller pårørende til en patient viden om kræftbehandling, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål her:

  Behandlinger på DVD
  Tryk her - hvis du vil bestille en DVD om forskellige behandlinger
  Brochurer til patienter og pårørende
  Tryk her - hvis du ønsker brochurer om medicinsk behandling

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræft- afdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræft- sygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundheds- væsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA er en non-profit organisation
finansieret af Region Sjælland.

SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

SKA skifter ham

SKA er i 2018 rykket til Region Sjælland og har fremover
kun én region som base.

SKA skal fremover arbejde med øget fokus på det multidisciplinære
og multisektorielle for at give
kræftpatienten det bedste, mest sømløse forløb.

Næste kursus

Der er stadig få ledige pladser til Kræft og PRO, som finder sted i april.

Læs mere om kurset her

Læs SKA NYT
... følg os på de sociale medier

Årsrapport