SKA afholder kurser om kræft for mange slags sundhedspersonale og fra utallige vinkler. Gå til kursuskalender 

 

Nyheder i SKA

Seneste nyt om lungekræft

Behandlingen af lungekræft er inde i en rivende udvikling. Vi formidler årets seneste landvindinger inden for lungekræft med et Post-WCLC webinar.
World Conference on Lung Cancer, WCLC er årets centrale begivenhed inden for lungekræft og i år ligeledes virtuel. WCLC 2020 bliver afholdt 28-31. januar 2021.
Post-WCLC Webinaret bliver et brugbart nedkog af de vigtigste resultater serveret på knap to timer, inklusiv perspektiveringer til dansk klinisk praksis. Som noget nyt bidrager en thoraxkirurg også med sine bud på de mest spændende fund set med denne faggruppes briller.


Årets WCLC bliver virtuel.

Det virtuelle symposium bliver arrangeret i samarbejde med Onkologisk Tidsskrift; vores samarbejde inkluderer således nu online-kurser baseret på både ESMO, ASCO og den centrale brystkræftkongres i San Antonio.


Webinaret er gratis for sundhedsprofessionelle og løber over skærmen den 3.marts 2021.

Du kan se mere og tilmelde dig her

SOTA Lungekræft udsat

SKA bliver på grund af Covid-19 situationen desværre nødt til at udsætte kurset "SOTA Lungekræft" det var planlagt til at blive afholdt torsdag den 7. januar 2021.


Grundet Covid-19 udsættes kurset "SOTA Lungekræft"

Kurset vil i stedet blive afholdt den 11. maj 2021 på Hotel Comwell, Odense

Det opdaterede kursusprogram og tilmelding kan tilgås her

SKA ønsker glædelig jul og godt nytår

Vi vil gerne takke alle oplægsholdere, samarbejdspartnere og kursister for året 2020. Vi ser frem til et godt samarbejde i 2021.

De kommende kurser i 2021 kan I se her

SKA NYT går nye veje i 2021

SKA’s  nuværende informationsmedarbejder tiltræder i et nyt job i 2021. Det er i skrivende stund uvist, hvordan SKA NYT vil blive taget videre. Sikkert er det, at der i første kvartal af 2021 ikke vil udkomme nye numre af det trykte magasin SKA NYT.


Det aktuelle + tidligere numre af SKA NYT.

SKA vil i stedet holde jer orienteret om spændende nye kurser ad elektronisk vej og arbejder på at udbygge sit nuværende nyhedsbrev til et format, hvor det kan nå ud til den store modtagerbase, der p.t. modtager SKA NYT som magasin.

Læs det seneste nummer af SKA NYT

Nyt i 2021: Post-SABCS-webinar

I kølvandet på vellykkede Post-ESMO og Post-ASCO-webinarer følger nu et Post-SABCS-webinar, som vil løbe over pc-skærmene allerede 14. januar.

San Antonio Breast Cancer Symposium er brystonkologers centrale fagkongres og ofte besøgt af hjemlige eksperter, der normalt krydser Atlanten for deres årlige opdatering. Også de må blive hjemme i år. Symposiet foregår kun i virtuel form. SKA og Onkologisk Tidsskrift tilbyder et brugbart nedkog af de vigtigste resultater serveret på knap to timer, inklusiv perspektiveringer til dansk klinisk praksis og muligvis Medicinrådets anbefalinger. Som noget nyt bidrager en brystkirurg også med sine bud på de mest spændende fund set med denne faggruppes briller.


SKA og Onkologisk Tidsskrift samarbejder også i 2021.
Foto: Colourbox.com

SKA og Onkologisk Tidsskrift arbejder på at udvikle formater, der kan sikre, at vidensdelingen ikke går tabt midt i en pandemi, der i nogen grad umuliggør fysiske konferencer og møder. Webinarer vil kunne tilgås gratis på dagen for sundhedsprofessionelle.

Tilmeld dig her

Arbejder du med lungekræft?

SKA afholder 7. januar, 2021 et af vores populære SOTA-kurser om lungekræft.

Kurset foregår i Region Syd, men kan tilgås elektronisk af sundhedsprofessionnele i hele landet.

Tilmeld dig kurset her

Vellykket repræsentantskabsmøde

SKA har netop afholdt repræsentantskabsmøde med deltagelse fra blandt andet kirurgiske, medicinske, gynækologiske, hæmatologiske og flere andre specialer.

SKA's repræsentantskabsmøde fandt sted på 
SUH, Roskilde. Foto: Region Sjælland

SKA modtog en række spændende forslag til det videre arbejde med at udbrede SKA som kursustilbud til hele det multidisciplinære kræftarbejde, fra udredning til rehabilitering. SKA orienterede også forsamlingen om samarbejdet med Medicinske Tidsskrifter, som har resulteret i vellykkede webinarer under coronakrisen.

Gå til kursuskalender

Undervisningsfilm om COVID-19

Skal du som sundhedsprofessionel i en nær fremtid arbejde med COVID-patienter? Eller går du i din hverdag på en kræftafdeling og overvejer, hvad den igangværende coronapandemi har af betydning for dine patienter?

Eksperter hjælper sundhedsprofessionlle på vej angående
COVID-19 i nye undervisningsfilm lavet af SKA.
 

SKA har lavet en række undervisningsfilm, der forhåbentlig kan gøre dig klogere på nogle af dine spørgsmål. Eksperter fra infektionsmedicin, intensiv behandling og onkologi medvirker i filmene, som du kan tilgå ganske gratis.

Se filmene her

Dokumentation for fagpersonale

Søger du behandlingsvejledninger,  symptombehandlinger, praktiske vejledninger for sygeplejen eller skabeloner til at udarbejde patientinformation, finder du det her:

SKA Publikationer
Tryk her - hvis du vil gennemse publikationer, der udgivet af SKA
Brochurer og informationsmateriale
Tryk her - hvis du vil bestille materiale til din afdeling
SKA NYT
Tryk her - hvis du vil læse SKAs blad med faglige artikler og relevante nyheder

Dokumentation for patienter

Søger du som patient eller pårørende til en patient viden om kræftbehandling, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål her:

  Behandlinger på DVD
  Tryk her - hvis du vil bestille en DVD om forskellige behandlinger
  Brochurer til patienter og pårørende
  Tryk her - hvis du ønsker brochurer om medicinsk behandling

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræft- afdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræft- sygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundheds- væsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

Til visse kurser modtager SKA uafhængige sponsorater fra industrien. SKA er altid garant for uafhængigt fagligt indhold af højeste kaliber.

SKA er en non-profit organisation
finansieret af Region Sjælland.

SKA's vedtægter ...
SKA's brugerbetingelser ...

SKA skifter ham

SKA er i 2018 rykket til Region Sjælland og har fremover
kun én region som base.

SKA skal fremover arbejde med øget fokus på det multidisciplinære
og multisektorielle for at give
kræftpatienten det bedste, mest sømløse forløb.

COVID-19

Skal du hjælpe på et COVID-sengeafsnit? 
Hvad betyder coronavirus for kræftpatienterne? 
SKA har lavet en række undervisningsfilm, der kan besvare dine spørgsmål.

Næste kursus

Der er stadig ledige pladser til "Kræftbehandling i hjemmet", som finder sted i 2021.

Læs mere om kurset her

Læs SKA NYT
... følg os på de sociale medier

Årsrapport