SKA afholder kurser om kræft for mange slags sundhedspersonale og fra utallige vinkler.Gå til kursuskalender

Nyheder i SKA

Årets Post-ASCO afholdt den 11. og 12. juni

SKA og Onkologisk Tidsskrift har lige afholdt årets Post-ASCO den 11. og 12. juni. Der var igen i år stor interesse for at deltage, både fysisk og online. Stort tak til alle jer der har deltaget. Ligeledes en stor tak til alle de dygtige oplægsholdere samt moderatorer for at tage opgaven med vidensdeling fra ASCO kongressen. SKA håber, at den delte viden skaber grobund for drøftelser ude på afdelingerne til gavn for patientbehandlingen.

Alle tilmeldte til arrangementet skulle have modtaget et link til den optaget version.


Foto: Colourbox.com

Nyt sommer SKA NYT ude

Er du tilmeldt SKA's nyhedsbrev 'SKA NYT', skulle du gerne have modtaget det på din mail i dag.

SKA NYT indeholder vores nyeste kurser, og giver et sneak peek på de kurser vi har på vej.

Vi bestræber os på at udsende nyhedsbrevet ca. 3 gange årligt.

Du kan se vores tidligere nyhedsbreve på siden her

Hvis du ikke er tilmeldt, men har lyst til at læse med, kan du tilmelde dig her.

Vi ønsker alle en rigtig god læselyst.

Tilmeldingen til Post-WCLC er åben

Behandlingen af lungekræft er fortsat i stor udvikling. SKA formidler i samarbejde med Onkologisk Tidsskrift årets seneste landvindinger med et Post-WCLC.

To onkologiske eksperter giver sammen med en lungekirurg og en patolog deres bud på de mest spændende nyheder fra kongressen samt perspektiverer til dansk klinisk praksis.
Det er muligt at deltage både fysisk og online. Alle der er tilmeldt til arrangementet, uanset om man deltager fysisk eller online, vil efterfølgende få adgang til den optagede version.Kurset bliver afholdt den 23. september 2024 fra kl. 15.30-18.45 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte og er gratis for sundhedsprofessionelle at deltage i.

Som noget nyt i år bliver arrangementet afrundet med en middag.

Du kan se programmer og tilmelde dig her

SKA reviderer pjecen ”Patientinformation Medicinsk Kræftbehandling”

SKA er påbegyndt revideringen af pjecen, ’Patientinformation Medicinsk Kræftbehandling’. Pjecen, der første gang så dagens lys i 2011, er senest revideret i 2013.

På opfordring har vi besluttet at påbegynde revideringen. Arbejdet vil ske i samarbejde med de Onkologiske Afdelinger på Rigshospitalet og Sjællands Universitetshospital.

Pjecen forventes at være færdigrevideret i 2024. Pjecen bliver fælleseje mellem de to afdelinger og SKA, og vil kunne downloades gratis fra

SKA´s hjemmeside.

Vi skriver her når det er muligt at downloade pjecen.

Ny temaeftermiddag om Stress og kræft

SKA har i samarbejde med læge og ph.d studerende på kirurgisk afdeling, SUH Køge, Adile Orhan, sammensat en ny spændende kursus temaeftermiddag om Stress og Kræft.

Fokus på temaeftermiddagen vil være forbindelsen mellem psyke og kræft, herunder både de cellulære mekanismer og de kliniske manifestationer, samt hvordan disse kan have indvirkning på et kræftforløb i helhed.


Foto: colourbox.dk

Professor Erica Sloan fra Monash University i Melbourne vil holde et oplæg om interaktionen mellem kræftceller og nerver, samt hvordan psyken kan have en indvirkning på kræftcellers spredningsmekanisme.

Endvidere vil programmet inkludere spændende præsentationer fra gruppeleder og psykolog Pernille Envold Bidstrup samt professor Susanne Dalton.

Slutteligt vil temaeftermiddagen have fokus på, hvordan stress og angst kan modificeres i klinisk sammenhæng. Her vil vinder af ph.d. Cup 2023 og læge, Rune Hasselager, fortælle om faktorer af betydning for det kirurgiske stress respons, mens læge og ph.d.-studerende, Adile Orhan, vil fremlægge hvordan stress og angst kan modificeres præoperativt.

Temaeftermiddagen bliver afholdt på Hotel Scandic i Roskilde den 28. juni 2024.

Bemærk, at alle oplæggene vil blive holdt på engelsk.

Arrangementet er gratis for sundhedsprofessionelle.

Du kan læse mere, se programmet og tilmelde dig her.

Nyt kursus: Basal Palliation

SKA udbyder den 28. oktober 2024 kurset: Basal Palliation.

Som sundhedsprofessionel vil man ofte stå med borgere/patienter, som har brug for palliativ pleje og behandling.

I Danmark skelner vi mellem specialiseret palliativ indsats og basal palliativ indsats. Dette kursus er målrettet viden indenfor den basale palliation. Emner som smerter, delir, dyspnø og obstipation er programsat, men også sorg samt det enkelte menneskes ønske for pleje og behandling berøres.


Foto: Colourbox.com

Målgruppen for kursete er sundhedsprofessionelle i Kommuner og Regioner, der arbejder med basal palliation.

Deadline for tilmelding er den 20. september 2024.

Du kan se mere og tilmelde dig kurset her

Nyt kursus: Anvendt Personlig Medicin for læger

Kurset ”Anvendt Personlig Medicin for læger” giver en indføring i personlig medicin bl.a. med indblik i de forskellige biomarkører.

Dagen vil ligeledes indeholde et oplæg om genomisk medicin med perspektiv fra den undersøgende afdeling, herunder typer af assays, materialer der kan anvendes, terminologi og bioinformatik.

Kurset vil også komme rundt omkring de somatiske genetiske varianter inklusive klassifikation. Hvordan varianter anvendes til stratificering af standardbehandlinger samt et oplæg om tolkning og anvendelse af germline varianter.


Foto: Colourbox.com

Afslutningsvis vil kurset blive afrundet med et oplæg af cheflæge Karen Søeby Sjællands Universitetshospital og afdelingslæge Martin Højgaard Rigshospitalet, der sammen vil give et overblik over aktuelle udfordringer og fremtidsperspektiver for personlig medicin.

Kurset afholdes den 20. juni 2024 på Hotel Kong Arthur fra kl. 8.15-15.30

Du kan læse mere, se programmet og tilmelde dig her

Ansat i medicinalindustrien? Se her!

Ansatte i medicinalindustrien får også i 2024 alletiders chance for en grundig introduktion til onkologien med dertilhørende klinikbesøg. Formålet med kurset er, at give deltagerne basisviden om kræftsygdomme samt tilbyde kursisterne et indblik i den kliniske hverdag på en kræftafdeling. 
Steen Werner Hansen, professor Inge Marie Svane fra Herlev Hospital og overlæge Kristoffer Staahl Rohrberg fra Fase 1 Enheden på Rigshospitalet er blandt oplægsholderne.

Kurset afholdes den 24. - 26. september 2024. Kurset inkluderer mulighed for klinikbesøg i enten Roskilde, Næstved
eller Hillerød.

Fotos. Region Sjælland + Region Hovedstaden

Vær opmærksom på, at der er plads til max.15 kursister, der skal i praktik, så vi råder til hurtig tilmelding.

Se det fulde program og tilmeld dig her

Velkommen til SKA

Sammenslutningen af Kræftafdelinger, SKA, blev oprettet i 1996.

SKA præsenterer viden om kræft- sygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundheds- væsenet.

Til visse kurser modtager SKA uafhængige sponsorater fra industrien. SKA er altid garant for uafhængigt fagligt indhold af højeste kaliber.

SKA er en non-profit organisation
finansieret af Region Sjælland.

Værdigrundlag

SKA's brugerbetingelser ...

Næste kursus

Næste SKA kursus er:

"Brystkræft fællesmøde - Region Sjælland"

Den 18. juni 2024.

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Læs SKA nyhedsbreve

SKA tilstræber at udsende 3-4 nyhedsbreve årligt med oplysninger om aktuelle samt kommende kursus- aktiviteter.

For at modtage SKA´s nyhedsbrev skal du tilmelde dig her

SKA's Hybridkurser:

Fakta om SKA's Hybridkurser:

  • Deltagelse er muligt enten fysisk eller online.
  • Uanset tilmeldelsesform vil tilmeldte ca. 3-5 hverdage efter afholdelse af hybridmødet få tilsendt hele optagelsen.
  • Spørgsmål kan stilles enten ved fysisk fremmøde eller via chatfunktion ved online deltagelse.
  • Ved online deltagelse henstiller vi til individuel tilmelding, også selv om man sidder samlet i en gruppe og ser med live på dagen.

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte SKA. Kontaktinformation findes her
... følg os på de sociale medier